Actiunile Romcarbon

Despre acțiunile Romcarbon

-Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Categoria Standard.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de ROMCARBON S.A. : 264,122,096 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0.1 lei.

 Simbol : ROCE
 ISIN : ROROCEACNOR1
 Bloomberg BBGID : BBG000BS22M4
 Inclus în indicii : BETPlus

.

Structura actionariatului

Actionar

2021

%2021

LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L.

    86,774,508

32.85%

JOYFUL RIVER LIMITED

     54,195,089

20.52%

TODERITA STEFAN ALEXANDRU

     26,610,000

10.07%

Alti actionari persoane fizice

    88,933,098

33.67%

Alti actionari persoane juridice

       7,609,401

2.88%

Total

   264,122,096

100.00%

Nota: Sursa informației: DEPOZITARUL CENTRAL . Data de referință : 31.03.2021
Structura acționariatului se va actualiza la sfârșitul fiecărui trimestru.